Locatie: Mariënhof Amersfoort

Ontvangst: 11.30 uur

Grote Bedrijven Lunch

De traditionele Grote Bedrijven Lunch vindt dit jaar plaats op 1 november 2019 in De Mariënhof, Kleine Haag 2 te Amersfoort. De grote bedrijven spelen bij de economische ontwikkeling van Amersfoort en omgeving een belangrijke rol. De VAB hecht er aan de bestuurders van die grote ondernemingen eenmaal per jaar bij elkaar te brengen rond een actueel thema. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers van gemeenten en de provincie aanwezig.

Gastspreker deze keer is Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent en duurzaam ondernemings- en vestigingsklimaat. Ze spreekt namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Net zoals VNO-NCW staat de VAB voor een gezond ondernemingsklimaat, in het bijzonder in Amersfoort en de omliggende regio. Optimale condities voor ondernemingen zijn immers van groot belang om economisch vitaal te blijven.

Hans de Boer zal in zijn inleiding ingaan op actuele landelijke vraagstukken, terugkijken op de miljoenennota en zijn visie geven op lokale en regionaal-economische issues.

De ontvangst is tussen 11.30 – 12.00 uur. Om 14.00 uur zal de bijeenkomst afgerond worden.

Degenen die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen kunnen zich vóór 24 oktober via onderstaand formulier aanmelden. Indien u verhinderd bent ontvangen wij graag een van de andere leidinggevenden van uw bedrijf.

Aanmeldformulier