Op 14 maart a.s. organiseert de VAB een bedrijfsbezoek voor haar leden. Dit keer zijn we te gast bij Het Element, een grote vmbo-school in Amersfoort. Tijdens dit bezoek worden de gasten rond het thema ‘Onderwijs-Arbeidsmarkt’ meegenomen in de ontwikkelingen in het onderwijs dat leerlingen voorbereidt op een beroepsopleiding. Daarnaast zal er aandacht zijn voor jongeren die niet zo gemakkelijk de aansluiting vinden naar de arbeidsmarkt.

In twee sessies zullen beide thema’s voor het voetlicht gebracht worden.

VMBO Het Element

Het Element is een VMBO school met 7 profielen. Het Element heeft een doorlopende leerlijn met het MBO waarin nauwe samenwerking met het bedrijfsleven aan de orde van de dag is. In 2023 wordt de nieuwbouw voor Het Element verwacht. De directeur, Koen Janssen, zal kort een presentatie geven over de onderwijskundige visie van Het Element en wil daarna met u in gesprek over de kansen die het bedrijfsleven ziet in de samenwerking met Het Element op het gebied van de doorlopende leerlijn, Sterk Techniek Onderwijs en de aankomende nieuwbouw. 

Jongeren in kwetsbare positie

Al meer dan 6 jaar is de ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie één van de speerpunten van Arbeidsmarkt regio Amersfoort. Er is veel geïnvesteerd om deze jongeren in beeld te brengen, vast te stellen waar de problemen liggen en welke mogelijke oplossingen er zijn.  Het gaat daarbij om jongeren die net iets meer begeleiding en maatwerktrajecten nodig hebben, om succesvol te worden op de arbeidsmarkt. Hans Eijsink (leerwerkloket regio Amersfoort), Esther ’t Hart en Desi Gunther (beiden werkgeversservicepunt) laten zien hoe werkgevers ondersteund kunnen worden bij het aan het werk helpen van deze jongeren.

Het programma ziet er als volgt uit:

17.00u Inloop en welkom

17.15u  Presentatie Het Element incl. discussie/gesprek met de gasten

18.05u Aandacht voor jongeren in kwetsbare positie door het werkgeversservicepunt en het leerwerkloket; presentatie en discussie (40 min.)

18.45u Eten, verzorgd door leerlingen van het Element

19.30u Einde programma

 

Locatie-adres: Het Element: Hooglandseweg-Noord 55 3813 VD Amersfoort

Aanmeldformulier Evenement

Reeds aangemeld:

Bedrijfsnaam
N.vt.
Meridiaan College
Amfors
HermanDeGroot Ingenieurs en Vastgoedstrategen
Rabobank Amersforot Eemland
Mth Amersfoort
Marxman Advocaten B.V.
Vireo Auto Amersfoort
ROVA Eemland
Bouwbedrijf A. Huurdeman BV
Marree en Dijxhoorn Advocaten & Mediators
g.popma@meridiaan-college.nl
VAB secretariaat
Bedrijfsnaam