Op 19 november hield de VAB een online bijeenkomst over de Omgevingswet met als titel: “wat betekent deze voor bedrijven?”

Met de Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de overheid alle wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.  Niet minder dan 26 wetten worden straks vervangen door één wet. Door de deregulering en nieuwe regelgeving gaat er veel veranderen voor de gemeenten, overheid en burgers én bedrijven.

Kornelis Jorna, milieuadviseur/business developer bij Royal HaskoningDHV zette uiteen wat de Omgevingswet precies inhoudt en maakte de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk en mogelijke impact voor bedrijven. Zijn presentatie is HIER in te zien.

Wethouders Fatma Koser Kaya en Astrid Janssen en Han Bruggink, lid van het Business Team van de gemeente gingen in op de ins en outs van de Omgevingsvisie, die de gemeente Amersfoort in voorbereiding heeft. Ook de planning van bedrijventerreinen kwam hierbij aan de orde. Informatie over de omgevingsvisie van Amersfoort vindt u HIER

Voor de presentaties van de gemeente klikt u hieronder:

Presentatie wethouder Janssen

Presentatie Wethouder Koser Kaya/Han Bruggink