De Omgevingswet: wat betekent deze voor bedrijven?

Met de Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de overheid alle wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.  Niet minder dan 26 wetten worden straks vervangen door één wet. Door de deregulering en nieuwe regelgeving gaat er veel veranderen voor de gemeenten, overheid en burgers én bedrijven.
De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast worden burgers en ondernemers zo goed mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de laatste aanpassing van de Grondwet. De invoer is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat lijkt nog ver weg, maar toch kan het verstandig zijn om hier als bedrijf alvast naar te kijken. Bovendien vindt dit najaar een uitgebreid informatie- en participatietraject plaats door de gemeente over de invoering op lokaal niveau. Daarom organiseert de VAB een bijeenkomst over de Omgevingswet en de Omgevingvisie van de gemeente Amersfoort op

donderdag 19 november a.s. in Hotel Van der Valk Amersfoort A1, Ruimtevaart 22-24, 3824 MX  Amersfoort.

Ontvangst om 17.30 uur met een drankje en lichte maaltijd, start inhoudelijke programma 18.15 uur.

Einde bijeenkomst 19.45 uur. 

Aan deze bijeenkomst wordt medewerking verleend door Kornelis Jorna, Milieuadviseur/Business Developer bij Royal HaskoningDHV. Hij zal  ingaan op de komst van de Omgevingswet en de vertaalslag maken naar de dagelijkse praktijk en mogelijke impact voor bedrijven. Hij geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de Omgevingswet?
  • Wat betekent de Omgevingswet voor bedrijven?
  • Waarom is het verstandig om hier nu al naar te kijken?

 Aan bod komen de veranderingen ten aanzien van de milieuregels (zowel in de vergunning als in algemene regels) en de overgang van het Bestemmingsplan naar het Omgevingsplan.

Wethouders Fatma Koser Kaya en Astrid Janssen zullen ingaan op de ins en outs van de Omgevingsvisie, die de gemeente Amersfoort in voorbereiding heeft. Ook de planning van bedrijventerrreinen komt hierbij aan de orde. Wilt u alvast meer weten over de omgevingsvisie van Amersfoort, klik dan HIER.

Het bestuur van de VAB nodig u van harte voor deze informatieve en belangrijke bijeenkomst uit. U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden.

LET OP: In verband met de beperkingen rond het coronavirus is het maximum aantal deelnemers bereikt. Nieuwe aanmeldingen vanaf 1 oktober worden op een wachtlijst geplaatst. Mogelijk organiseert de VAB een tweede bijeenkomst bij voldoende belangstelling. Nadere berichten hierover volgen.

Aanmeldformulier

Reeds aangemeld:
Bedrijfsnaam
Gemeente Amersfoort
SZamen
Wauw Digital Marketing
Wauw Digital Marketing
Warmtebedrijf Amersfoort
smink vastgoed
Meridiaan College
MTH aaccountants en adviseurs
mth accountants & adviseurs
Meridiaan College
HLG accountants en adviseurs
Heilijgers
POT Verhuizingen / Logistiek
MVGM Bedrijfshuisvesting
BRECHEISEN Bedrijfsmakelaars
HLG accountants en adviseurs
Bouwbedrijf Schoonderbeek
Rabobank
Newasco De Hoop
Bedrijfsnaam

Claassen, Moolenbeek & Partners
Bouw-en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek
Beens notariaat
HermanDeGroot Ingenieurs
BRECHEISEN Bedrijfsmakelaars
HydroLogic
BRECHEISEN Bedrijfsmakelaars
Rabobank
NDA Incasso B.V.
Bakker Bedrijfswagens Amersfoort
Profin Green
Szamen
Dr. Oetker Nederland B.V.
Dr. Oetker Nederland B.V.
Pot Verhuizingen / Logistiek
Aon
Office Extensions
Rabobank
Bouwbedrijf A. Huurdeman BV
Hogeschool Utrecht
De Observant
Profin Green
Marree en Dijxhoorn Advocaten
VAB Secretariaat