De traditionele Grote Bedrijven Lunch, die op 3 november 2021 werd gehouden, was een groot succes. Niet minder dan 90 directeuren van grotere ondernemingen in Amersfoort, burgemeesters van de regiogemeenten, wethouders en een gedeputeerde kwamen voor bijeen in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Dit jaar waren ook de voorzitters van de bedrijvenkringen in de regio Amersfoort uitgenodigd. Deze kringen vormen met de VAB sinds enige tijd het samenwerkingsverband Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort. Key not speaker Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland hield een inspirerend betoog over wat het bedrijfsleven, en in het bijzonder het MKB, de komende jaren nodig heeft om te kunnen innoveren, investeren en groeien. Hij gaf enkele treffende voorbeelden van tegenstrijdig overheidsbeleid en hekelde de “regelobesitas”, een stapeling van vaak onnodige regels waar bedrijven flink last van hebben.

Voorzitter Marc Nieuwland van de VAB stipte de groeiende samenwerking in de regio tussen overheden en het bedrijfsleven aan. Die samenwerking ziet hij als een noodzakelijke stap om de uitdagingen waar zowel overheid als bedrijfsleven d