AVG: Nieuw privacyreglement voor de VAB

//AVG: Nieuw privacyreglement voor de VAB

AVG: Nieuw privacyreglement voor de VAB

In het kader van de inwerkingtreding van de AVG heeft het bestuur van de VAB een nieuw privacyreglement vastgesteld. Hierin is onder meer opgenomen welke gegevens de VAB verwerkt, voor welk doel, wat de rechten van de leden m.b.t. hun geregistreerde gegevens zijn en hoe de VAB met de gegevens omgaat.

Meer weten? Klik hier om de PDF te downloaden.

2018-11-22T16:52:57+00:00