Duurzaam ondernemen wordt niet alleen door allerlei wettelijke maatregelen een verplichting, maar het betaalt zich op den duur ook terug. Bovendien rekenen steeds meer ondernemers duurzaam ondernemen tot hun maatschappelijke taak. Dit was de rode draad in de presentaties tijdens de bijeenkomst van de VAB over duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV (RHDHV, waar ruim 50 ondernemers aan deelnamen.

De onlangs aangetreden wethouder van onder meer economische zaken en milieu Fatma Koser Kaya ging in op de gemeentelijke doelstellingen en ambities op het gebied van duurzaamheid. Zij riep de aanwezigen op tot samenwerking met de gemeente om de doelstellingen te halen. Ron Krijnen, ondernemer en eigenaar van Finitouch Interieurbouw in Amersfoort vertelde hoe zijn bedrijf inmiddels CO2 neutraal draait en op verschillende manieren maatschappelijk betrokken is. Ellis ten Dam van het gastbedrijf liet zien hoe de kantoren van RHDHV duurzaam gemaakt zijn en wat op dit gebied in de komende jaren nog meer staat te gebeuren. Tot slot vertelde Herman Broekhuizen van Heilijgers welke initiatieven op het terrein van duurzaamheid momenteel al door een consortium van bedrijven worden uitgevoerd.