35 leden van de VAB brachten op 23 mei een bezoek aan de provincie Utrecht op uitnodiging van de Commissaris van de Koning Van Beek en gedeputeerde Van den Berg. De commissaris gaf een inkijkje in de taken van de provincie en de gedeputeerde informeerde de VAB-leden over de in voorbereiding zijnde ruimtelijk-economische strategie. Deze moet onder meer antwoord geven op de toenemende vraag naar bedrijfsruimte in de komende jaren. Vragen van de VAB gingen over de afstemming tussen de provincie, de regio Amersfoort en de gemeenten op het gebied van de ruimtelijke strategie, almede over het dreigend tekort aan bedrijfsruimte in de nabije toekomst. De provincie onderkent dat en werkt aan oplossingen daarvoor, zowel op de korte als lange termijn. Niet uitgesloten is, dat de zogenaamde “rode contouren” waarbuiten tot nu toe niet gebouwd mag worden, ter discussie worden gesteld.  Het bezoek aan de provincie leverde mooie vergezichten op, niet alleen letterlijk vanaf de 16e verdieping van het provinciehuis, maar ook op meer ruimte voor het bedrijfsleven in de komende jaren. Uiteraard werd er ook flink genetwerkt tussen ondernemers, provincie- en gemeentebestuurders en ambtenaren.