De HU Amersfoort was woensdag 26 september j.l. het toneel voor een ledenbijeenkomst van de VAB. Die stond in het teken van de koers van de VAB voor de komende drie jaar. EY VODW uit Leusden heeft daarvoor in de zomermaanden een onderzoek uitgevoerd onder alle leden. Die werden gevraagd input te geven voor het nieuwe strategisch plan. Vragen gingen over welke thema’s de VAB op het gebied van belangenbehartiging moet gaan oppakken, hoe het netwerken en de kennisdeling met de leden het beste vorm gegeven kan worden en welke onderwerpen daarbij belangrijk zijn en op elke manier de VAB zijn bijeenkomsten het beste kan vormgeven. In groepen werden deze onderwerpen tijdens de ledenbijeenkomst verder uitgediept. Het bestuur gaat met de uitkomsten aan de slag en informeert de leden met een bijzondere nieuwsbrief over de uitkomsten en het vervolg.