Op donderdag 10 maart j.l. hield de VAB haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in het stadhuis van Amersfoort. De leden stelden o.a. het financiële verslag over 2021 en de begroting en het jaarplan voor 2022 vast. Denise Notenboom en Ariënne Inden werden voor een periode van 4 jaar herbenoemd als bestuurslid. Voor Ilja de Wolf was het zijn laatste ALV: hij treeft per 16 april a.s. uit het bestuur vanwege het bereiken van de maximale termijn. Hij werd voor zijn inzet bedankt door zowel voorzitter Marc Nieuwland als burgemeester Bolsius.

Na afloop van de ALV vond een debat plaats met de lijsttrekkers van CDA, VVD, D66, GroenLinks. PvdA, SP en Jezus Leeft. Aan de hand van de uitkomsten van een onlangs gehouden ledenraadpleging werd over een aantal stellingen gediscussieerd. Op veel terreinen vinden de ondernemers en politici elkaar. Zo is er veel begrip voor de hartekreet van de VAB dat er te weinig ruimte voor het bedrijfsleven in de komende jaren is. Ook is er overeenstemming over het in balans brengen van wonen en werken. Als er veel gebouwd gaat worden moet er ook meer werk zijn en dat vertaalt zich in ruimte voor ondernemers. Een ander belangrijk punt is het aanbestedingsbeleid. Politici en de VAB-leden zijn het erover eens dat lokale bedrijven meer kansen moeten krijgen bij aanbestedingen. Afgesproken werd het jaarlijkse overleg tussen de VAB en de raadsleden die economische zaken in hun portefeuille hebben na de verkiezingen weer nieuw leden in te blazen. Iedereen was het erover eens dat er meer contacten tussen de raad en ondernemers moet zijn.