De VAB heeft op 5 april samen met de Bedrijvenkring Leusden (BKL) heeft op 5 april een werkbezoek gebracht aan Rotterdam. De groep bestond uit leden van beide clubs en vertegenwoordigers van de gemeenten Amersfoort en Leusden. Thema van de dag was hoe overheid en bedrijfsleven, maar ook bedrijven onderling, effectief kunnen samenwerken aan de opgave van energietransitie en innovatie. In de ochtend stond een bezoek aan ICDuBo, het grootste Innovatie Centrum voor Duurzaam Bouwen in Nederland op het programma. Arie-Willem Bijl van het Amersfoortse bureauOver Morgenhield een presentatie over het verduurzamen van bedrijventerreinen. Een collectieve aanpak blijkt het meest succesvol voor ondernemers op bedrijventerreinen. Er is op dat gebied in Amersfoort en Leusden nog genoeg te winnen. Hierna een rondleiding door de in het ICDuBo gevestigde Woonwijzerwinkel, de grootste duurzaamheidswinkel van Nederland, waar alle oplossingen voor duurzaam wonen te vinden zijn.

‘s Middags was er een rondleiding bij innovatielocatie RDM Rotterdam. Het RDM-terrein, waar voorheen de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij was gevestigd, wordt in hoog tempo ontwikkeld tot dé plek voor innovatie in de haven. RDM Rotterdam vervult daarbij een cruciale rol in het verwezenlijken van ambities op het gebied van bedrijvigheid, innovatie, kennisopbouw, techniekpromotie, talentontwikkeling en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.Belangrijk onderdeel van de RDM Campus is de voormalige machinehal, RDM Innovation Dock. Hier werken studenten, bedrijven en onderzoekers samen aan technische projecten. Een zeer inspirerende plek.

Genoeg inspiratie en veel om over na te denken voor de ondernemers en de gemeenten Leusden en Amersfoort na dit bezoek.