De Algemene Ledenvergadering van de VAB heeft in haar verandering van 21 februari een nieuwe strategisch plan voor de komende vier jaar vastgesteld. Speerpunten daarvan zijn:

  1. Zorgen voor een topklimaat voor ondernemingen door collectieve belangenbehartiging
  2. Functioneren als portal voor de uitwisseling en overdracht van kennis
  3. Faciliteren van ontmoetingen tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties

Het nieuwe strategisch plan is tot stand gekomen na een uitgebreide ledenenquête en een discussiebijeenkomst met de leden waarin zij het bestuur de nieuwe accenten voor de komende jaren hebben meegegeven.

Op basis van het strategisch plan stelt de VAB elk jaar een jaarplan vast. Zowel het strategisch plan als het jaarplan 2019 zijn voor leden na inloggen in te zien onder “documenten voor leden”.