Bij de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB) zijn 150 toonaangevende bedrijven aangesloten. Van lokale spelers tot internationaal opererende ondernemingen. Van puur productiebedrijf tot onderwijsinstelling. Van innovatieve dienstverlener tot logistiek centrum. Deze veelzijdigheid maakt de VAB tot een interessant en invloedrijk netwerk.

BELANGENBEHARTIGING

De VAB is van oudsher de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van het grotere Amersfoortse bedrijfsleven. De VAB spant zich in voor een sterke regio met uitstekende werklocaties, een optimale bereikbaarheid en een goed woon- en werkklimaat. Uitstekende onderwijsvoorzieningen en een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt behoren ook tot het aandachtsveld van de VAB. Periodiek is er overleg met het College van B&W, gemeenteraadsleden en provinciebestuurders en geeft de VAB adviezen over voor het bedrijfsleven relevantie onderwerpen. Zo nodig springt de VAB op de barricade om voorstellen bij te sturen.

INFORMEREN EN VERBINDEN

Informatiebijeenkomsten, workshops, bedrijfsbezoeken, de Nieuwjaarsbijeenkomst en de Grote Bedrijven Lunch. Ze zijn een begrip onder de VAB-leden en worden druk bezocht. Het draait hierbij vooral om ontmoeting en verbinding in een ongedwongen sfeer. Op deze manier is de VAB een uitstekend platform om onderling kennis en ervaring uit te wisselen. De bijeenkomsten bieden leden de gelegenheid collega-ondernemers op directieniveau, overheidsbestuurders en directies van onderwijs- en andere maatschappelijke organisaties te ontmoeten.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het strategisch plan VAB 2019-2022, en het jaarplan VAB 2019. (alleen voor leden)