VAB levert bijdrage aan nieuw collegeprogramma Amersfoort

//VAB levert bijdrage aan nieuw collegeprogramma Amersfoort

VAB levert bijdrage aan nieuw collegeprogramma Amersfoort

Een topklimaat voor ondernemers
De VAB heeft aan de fracties, die met elkaar gaan onderhandelen over een nieuw college van B&W een bijdrage voor het collegeprogramma gezonden onder de titel “Een topklimaat voor ondernemers”. De VAB  presenteert daarin voorstellen over een vijftal onderwerpen:

  1. Voldoende ruimte voor bestaande en nieuw ondernemingen: er dreigt een aanzienlijk tekort aan bedrijfsterrein in de komende jaren. Daar moet volgens de VAB een oplossing voor komen;
  2. Een actiever beleid op het gebied van duurzaamheid: de gemeente moet volgens de VAB een voortrekkersrol gaan vervullen om duurzaamheid als ontwikkelingsrichting van de lokale economie te laten zijn;
  3. Meer geld voor de begeleiding van kwetsbare jongeren: er is minstens € 200.000 per jaar om kwetsbare jongeren te coachen naar school of werk;
  4. Investeren in slimmer vormen van mobiliteit en oplossen van knelpunten: de capaciteit en doorstroming van het verkeer in Amersfoort moet substantieel beter en er moet worden geïnvesteerd in duurzame vormen van mobiliteit, zoals stadsdistributie;
  5. Maak gebruik van de kennis bij het bedrijfsleven: de VAB denkt graag mee met de gemeente. Er is veel kennis bij ondernemers, die bij het maken van beleid van pas komt. Beter vooraf meegedacht dan achteraf inspreken!
2018-11-22T16:52:17+00:00