Een topklimaat voor ondernemers
De VAB heeft aan de fracties, die met elkaar gaan onderhandelen over een nieuw college van B&W een bijdrage voor het collegeprogramma gezonden onder de titel “Een topklimaat voor ondernemers”. De VAB  presenteert daarin voorstellen over een vijftal onderwerpen:

  1. Voldoende ruimte voor bestaande en nieuw ondernemingen: er dreigt een aanzienlijk tekort aan bedrijfsterrein in de komende jaren. Daar moet volgens de VAB een oplossing voor komen;
  2. Een actiever beleid op het gebied van duurzaamheid: de gemeente moet volgens de VAB een voortrekkersrol gaan vervullen om duurzaamheid als ontwikkelingsrichting van de lokale economie te laten zijn;
  3. Meer geld voor de begeleiding van kwetsbare jongeren: er is minstens € 200.000 per jaar om kwetsbare jongeren te coachen naar school of werk;
  4. Investeren in slimmer vormen van mobiliteit en oplossen van knelpunten: de capaciteit en doorstroming van het verkeer in Amersfoort moet substantieel beter en er moet worden geïnvesteerd in duurzame vormen van mobiliteit, zoals stadsdistributie;
  5. Maak gebruik van de kennis bij het bedrijfsleven: de VAB denkt graag mee met de gemeente. Er is veel kennis bij ondernemers, die bij het maken van beleid van pas komt. Beter vooraf meegedacht dan achteraf inspreken!