De VAB is dé belangenbehartiger en netwerkorganisatie van de grotere bedrijven in Amersfoort. Zij behartigt de collectieve belangen van de meer dan 150 leden, brengt ondernemers, overheden en onderwijsorganisaties bijeen en fungeert als hub voor kennisuitwisseling. In regionaal verband wordt nauw samengewerkt met collega-belangenorganisaties binnen de Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort.

Met deze bouwstenen levert de VAB graag een bijdrage aan de totstandkoming van een nieuw collegeprogramma. De verschillende elementen zijn mede gestoeld op een ledenraadpleging, die de VAB begin dit jaar heeft gehouden. De leden zijn gevraagd aan te geven aan welke onderwerpen naar hun mening in de komende vier jaar aandacht gegeven moet worden. Hierover heeft op 10 maart ook een debat met de lijsttrekkers van de politieke partijen plaatsgevonden.

De leden van de VAB waarderen het ondernemersklimaat in Amersfoort met een 7. Geen slecht cijfer maar te laag voor een gemeente die bovenaan de ranglijst van steden met een goed vestigingsklimaat wil blijven staan.

Bestuur en leden van de VAB vertrouwen dat de onderhandelende partijen voor een nieuw college deze bouwstenen een prominente plaats in het programma voor de komende vier jaar geven. We roepen gemeenteraad én college op in de komende vier jaar de 7 tenminste in een 8 te veranderen!

 

Amersfoort, 24 maart 2022

Vereniging van Amersfoortse Bedrijven

Bouwstenen VAB 24-3-22