De VAB heet de volgende bedrijven hartelijk welkom als lid:

Edward Dijxhoorn advocaat en mediator

Goede wil een kans bieden en conflicten minnelijk beslechten is mijn vak!

Dynniq

Dynniq is een dynamisch, high-tech en innovatief bedrijf, dat internationaal geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen biedt

U vindt meer informatie over deze bedrijven in het ledengedeelte op de website.