Een volle zaal in de Mariënhof in Amersfoort luisterde vrijdag 1 november j.l. bijna ademloos naar gastspreker Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW tijdens de jaarlijkse Grote Bedrijven Lunch. Hans benadrukte hoe goed Nederland in allerlei opzichten presteert, maar dat flink moet worden ingezet in innovatie, internationalisering, investeringen én een inclusieve samenleving. Daarbij is niet alleen een rol weggelegd voor het bedrijfsleven, maar vooral ook voor het overheid. Die moet naar de mening van de VNO-NCW voorman sneller inspelen op de de grote maatschappelijke vraagstukken, die momenteel spelen.