Het lidmaatschap staat open voor bedrijven in de profit- en non-profitsector, die aan de volgende criteria voldoen:

  • 15 of meer medewerkers
  • gevestigd in Amersfoort

Indien een bedrijf minder werknemers heeft dan 15 kan het bestuur het bedrijf toelaten tot de vereniging indien zij van mening is dat het bedrijf van grote toegevoegde waarde voor Amersfoort en de VAB is.

De vertegenwoordiging van het bedrijf geschiedt in beginsel door een directielid, die tevens als contactpersoon fungeert. Bij de bijeenkomsten mogen ook andere medewerkers van het bedrijf de contactpersoon vergezellen.

De contributie bedraagt € 375,- per jaar.

U kunt het lidmaatschap met behulp van het onderstaande formulier online aanvragen. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze secretaris. Het bestuur van de VAB beslist zo spoedig mogelijk op uw verzoek.

Secretariaat VAB
Ton Voortman
Bitterschoten 19
3831 PC  Leusden

T.   06-54776254
E.   info@vabamersfoort.nl

Nieuwe gebruiker