Bij de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB) zijn 150 toonaangevende bedrijven aangesloten. Van lokale spelers tot internationaal opererende ondernemingen. Van puur productiebedrijf tot onderwijsinstelling. Van innovatieve dienstverlener tot logistiek centrum. Deze veelzijdigheid maakt de VAB tot een interessant en invloedrijk netwerk.

BELANGENBEHARTIGING

De VAB is van oudsher de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van het grotere Amersfoortse bedrijfsleven. De VAB spant zich in voor een sterke regio met uitstekende werklocaties, een optimale bereikbaarheid en een goed woon- en werkklimaat. Uitstekende onderwijsvoorzieningen en een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt behoren ook tot het aandachtsveld van de VAB. Periodiek is er overleg met het College van B&W, gemeenteraadsleden en provinciebestuurders en geeft de VAB adviezen over voor het bedrijfsleven relevante onderwerpen. Zo nodig springt de VAB op de bres om voorstellen bij te sturen.