Op woensdag 16 maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor een belangenorganisatie als de VAB is dit een unieke gelegenheid om aan de politieke partijen in Amersfoort duidelijk te maken welke onderwerpen de komende jaren aandacht moeten krijgen van hen en van het nieuwe college van B&W. Hierbij is de input van de leden van de VAB van groot belang. De VAB houdt daarom een enquête onder de leden om belangrijke thema’s en onderwerpen te inventariseren.

De enquête wordt uitgevoerd door Ochtendmensen, een bedrijfsonderdeel van Twynstra Gudde. Op korte termijn krijgen de leden van de VAB een vragenlijst van Ochtendmensen toegezonden.  Het bestuur roept de leden van harte op deze lijst in te vullen. Een hoge respons zet de stem vanuit het bedrijfsleven kracht bij.

Meedoen aan de enquête kan via de volgende link: KLIK HIER